Pomezí webové analytiky a těch opravdových dat

Doplnění k přednášce na konferenci Marketing Festival, 23. listopadu 2013.

Pomezí webové analytiky a "těch opravdových" dat from Pavel Jašek

Co chybí marketingu k vyhodnocování

Segmentace zákazníků

OMTM: One Metric that Matters

MRR: Měsíční opakované nákupy

ARR: Roční opakované nákupy

RFM: Recency, Frequency, Monetary Value

Kohorty

CLV: Dlouhodobá hodnota zákazníka

GA: Lepší měření v Google (Universal) Analytics

Zeptejte se

Pavel Jašek
pavel@jasek.info

linkedin. twitter @paveljasek. google plus. facebook.